021-36091052 | 021-36091059 | 011-44280865 | 011-44289228 | 011-43083685

دسته فلزی ابونیک

2 سال پیش
دسته فلزی ابونیک
دسته فلزی ابونیک
دسته فلزی ابونیک
دسته فلزی ابونیک
دسته فلزی ابونیک
دسته فلزی ابونیک
/ 1

دارای  مقاومت خمشی بالا 


روکش طرح دار 


سایز 1.20


پیچ  پلاستیکی


برگشت به بالا